Sheila Majid

大馬天后獻唱抗疫電影主題曲 為前線打氣
大馬爵士天后拿督茜拉瑪吉(Sheila Majid)獻唱的大馬抗疫電影《Juang》主題曲《Wira...
182天前